pic

Proč lithium

O lithiu

Mapka Cínovec GeometLithium je velmi reaktivní lehký prvek. V přírodě se tento měkký alkalický kov nachází v různých minerálech nebo v roztocích slaných jezer. Vzhledem k tomu, že lithium na vzduchu samovolně oxiduje (hoří), je pro snazší transport a další zpracování uměle vázán do karbonátu nebo hydroxidu. Cena lithia se na světových trzích vyjadřuje v jednotkách ekvivalentu lithného karbonátu (LCE, neboli Lithium Carbonate Equivalent). LCE se obchoduje na základě důvěrných dlouhodobých kontraktů mezi výrobci a dodavateli s neveřejnými cenami. Pouze asi 5 % obchodů se realizuje na spotovém trhu, kde v tomto roce vzrostla cena v reakci na silnou spotřebu výrobců baterií.

Zhruba polovina současné celosvětové produkce lithia je získávána ze solanek v Jižní Americe, zbytek se dobývá z hornin, zejména z ložisek v Austrálii a Číně. V Evropě je největším ložiskem (z hlediska bilančních a nebilančních zásob) právě Cínovec. Dle současných odhadů Geometu se zde v podzemí nachází přes 5 miliónů tun LCE, ovšem jaká část bude (jestli vůbec nějaká) vhodná k těžbě, napoví až studie proveditelnosti. Pro ilustraci, současná světová spotřeba LCE je kolem 190 000 tun.

Důležitějším parametrem pro výrobu LCE budou náklady spojené s jeho výrobou, čili náklady těžební, zpracovatelské a výrobní, plus struktura daňového zatížení.

Ruda na Cínovci obsahuje místy i wolfram, který byl Evropskou unií označen za superkritickou surovinu, a další kritické kovy jako například cín, rubidium, niob, tantal a skandium. Výnosy z těžby těchto vedlejších komodit zlevní těžbu lithia. Dalším aspektem, který bude činit celý podnik levnějším, je to, že při výrobě uhličitanu lithného by vznikalo i velké množství síranu draselného. Tato vysoce žádaná surovina pro výrobu umělých hnojiv rovněž dále pomůže snížit náklady na těžbu lithia.

Využití lithia

Mapka Cínovec Geomet

Lithium je klíčový kov budoucnosti. Strmě roste jeho význam při výrobě baterií. Bez lithia by se dnes neobešla řada elektronických zařízení, jako jsou mobilní telefony, notebooky a tablety a další zařízení s výkonnými bateriemi. Vedle baterií drobných elektrozařízení je lithium klíčovou komponentou elektromobilů či velkých baterií pro krátkodobou akumulaci elektřiny. K výrobě baterií využívá lithium například Tesla Motors, která vyvinula stacionární baterii do domácností Powerwall. Automobilový průmysl zažívá revoluci, která přináší velký prostor pro využívání lithia. Lithiové akumulátory jsou přes svou nízkou hmotnost vysoce výkonným zařízením s velkou kapacitou. V domácnosti můžeme tyto schopnosti využívat například při transformaci energie ze solárních panelů na postupně se uvolňující energii, kterou budeme moci déle skladovat a spotřebovávat. Stejný mechanismus funguje ve velkých elektrárnách, které využívají například sluneční záření či větrnou energii. Lithium má vedle vynikající vlastnosti vázat energii také schopnost odvádět teplo z jaderných reaktorů. Značná část lithia je využívána v keramickém a sklářském průmyslu s účelem snižování bodu tání a zvyšování viskozity. Ve farmaceutickém průmyslu je nepostradatelnou složkou některých antidepresiv. Kvůli širokému spektru využití, které s sebou mnohdy přináší i úsporu energie, se dá předpokládat, že bude tato komodita čím dál významnějším a hodnotnějším prvkem budoucnosti. Význam lithia v období transformace světové ekonomiky prudce roste i z hlediska omezení produkce skleníkových plynů a se snahou o snížení využívání fosilních paliv.