Geomet Cínovec Lithium

GEOMET s.r.o, součást holdingu European Metals

Aktuální prohlášení


Upřesnění vyjádření z tiskové konference v úterý 24.10. ke kontaktům se státním podnikem DIAMO.

 

Vyjádření „Jednali jsme se státním podnikem DIAMO" není zcela přesné, skutečnost je taková, že jsme jednali nyní se státním podnikem Palivový kombinát Ústí a společné jednání i se státním podnikem DIAMO se nyní připravuje.

24.10.2017


PROHLÁŠENÍ EUROPEAN METALS HOLDINGS LIMITED

AUSTRALSKÉ SPOLEČNOSTI REGISTROVANÉ POD REG. Č. 154 618 989

Ze dne 24. října 2017

 

Toto prohlášení se vydává s cílem objasnit nepřesnosti ohledně společnosti European Metals Holding Limited.

European Metals Holdings Limited je společností registrovanou v Austrálii, řídící se australským obchodním právem a podléhající britskému regulátorovi FCA v Londýně. Existuje pouze jedna společnost European Metals Holdings Limited, australský subjekt není pobočkou subjektu vedeného na Britských Panenských ostrovech. Vlastnická struktura společnosti je naprosto transparentní a  100 % kapitálu společnosti je veřejně obchodováno na burzách v Austrálii a Velké Británii. Mediální informace, že 56 % kapitálu společnosti je skryto a drženo mimo burzy je zcela mylným výkladem oficiálního termínu FCA – „Shares in not public hands“.

1.     Struktura společnosti

 

Společnost European Metals Holdings Limited je společností registrovanou v Austrálii se sídlem v západoaustralském Perthu. Společnost je daňovým rezidentem v Austrálii a veškerá daňová přiznání podává australskému finančnímu úřadu. Společnost je formálně inkorporována na Britských Panenských ostrovech (BVI), avšak nevyvíjí a nikdy tam nevyvíjela žádnou podnikatelskou činnost. Existuje pouze jedna společnost European Metals Holdings Limited – australský subjekt není pobočkou subjektu vedeného na Britských Panenských ostrovech.

 

Celý základní kapitál společnosti se skládá z 131 797 585 akcií, jež představují depozitní certifikáty, tzv. CDI (CHESS Depository Interests) v Austrálii a tzv. DI (Depository Interests) ve Velké Británii. Vedle toho existuje 5 milionů výkonnostních akcií třídy B (B-Class performance shares) a 4,15 milionů opcí vydaných managementu společnosti. Výkonnostní akcie jsou v držení původních zakladatelů projektu a mohou být konvertovány do CDI po dosažení předem stanovených cílů. Identita držitelů výkonnostních akcií již byla zveřejněna v minulosti a je uvedena na stránkách EMH.

 

Každý jeden depozitní certifikát reprezentuje jednu běžnou akcii společnosti a držitelé certifikátů požívají stejná hlasovací i jiná práva, jako by byli držiteli běžných akcií. Forma veřejné obchodovatelnosti celého základního kapitálu společnosti formou depozitních certifikátů byla zvolena z důvodu respektování pravidel obou burzovních trhů v Austrálii a Velké Británii a rovněž usnadnění administrativy a snížení nákladů akcionářům spojených s investováním do společnosti.

 

 

 

Kromě výše zmíněných výkonnostních akcií třídy B, tvořící 3,7% podíl, jsou veškeré akcie společnosti veřejně obchodovatelné (jako certifikáty CDI a DI) na australské burze ASX a londýnském alternativním investičním trhu AIM; akcie lze mezi burzami převádět. Veškeré akcie jsou uvedeny níže v souhrnu vlastnické struktury. Žádné další akcie neexistují, neexistují další depozitní certifikáty typu CDI nebo DI, ani „skryté“ cenné papíry vedené na Britských Panenských ostrovech či jinde. Společnost se řídí australským obchodním právem a podléhá britskému regulátorovi FCA (Financial Conduct Authority) v Londýně a burzovním pravidlům ASX i AIM. Vlastnická struktura společnosti je naprosto transparentní.

V některých českých médiích byly zveřejněny informace, že 56 % akcií společnosti je skryto, neboť jsou vedeny mimo burzu jako veřejně neobchodovatelné akcie (shares in not public hands). Jde o zcela mylný a nesprávný výklad oficiálního termínu FCA*, jenž je definován jako „celkový podíl akcií držených akcionáři s podílem vyšším než 10 % na základním kapitálu a akcií držených managementem společnosti“. To znamená, že výše uvedený 56% podíl je součástí všech obchodovatelných akcií, které představují 100 % kapitálu společnosti. Celkový podíl veřejně neobchodovatelných akcií musí povinně uvádět všechny veřejné společnosti obchodované na burzách ASX a AIM a definice toho termínu je velmi snadno vyhledatelná ve veřejných zdrojích.

2.     Vlastnická struktura

 

K datu 12.října 2017 jsou v oficiálním rejstříku držitelů akcií společnosti European Metals Holdings Limited uvedeny následující informace:

 1. Společnost má celkem 680 jednotlivých akcionářů.
 2. Z tohoto počtu jsou tři tzv. pověření akcionáři (Nominee Companies), kteří drží více než 3% podíly na hlasovacích právech společnosti.

 

              i.        Computershare Company Nominees Limited – držící 26,9% podíl.

 

Společnost Computershare poskytuje služby spojené s úschovou cenných papírů a celkový počet představuje souhrn akcií mnoha drobných akcionářů. Společnost Computershare potvrzuje, že ke dnešnímu dni odpovídá tomuto počtu 125 jednotlivých držitelů akcií (CDI). Společnost již obdržela seznam všech držitelů akcií a může potvrdit, že držitel největšího počtu akcií na seznamu drží 2,32% podíl na hlasovacích právech společnosti. Tento seznam poskytne společnost příslušným českým úřadům.

 

             ii.        HSBC Custody Nominees (Australia) Limited – držící 20,59% podíl.

 

Pověřený akcionář HSBC zastupuje společnost Cadence Minerals Plc – britskou investiční společnost kótovanou na burze AIM.

 

            iii.        JP Morgan Nominees Australia Limited– držící 9,5% podíl.

 

Držitelem účtu je společnost Clearstream, dceřiná společnost Deutsche Borse AG, která poskytuje služby spojené s úschovou cenných papírů. Za účelem zveřejnění skutečných vlastníků těchto akcií vydala společnost formální výzvu k dohledání držitelů akcií. Seznam drobných akcionářů, spojených s pověřeným akcionářem JP Morgan poskytne společnost příslušným českým úřadům ihned po jeho obdržení.

 

Zveřejnění skutečné vlastnické struktury podléhá právním předpisům států, v nichž se s cennými papíry společnosti obchoduje, a stanovám společnosti. Každý držitel cenných papírů, jenž vlastní více než 3% podíl na všech hlasovacích právech společnosti, je povinen společnost o nabytí akcií informovat, a to do 3 pracovních dnů od nabytí. Společnost neobdržela jiná než následující oznámení o nabytí akcií.

3.     Hlavní individuální vlastnící

 

Hlavními individuálními vlastníky cenných papírů společnosti, s vyššími než 3% podíly na hlasovacích právech společnosti tedy jsou:

 1. Cadence Minerals Plc              20,59 %
 2. Armco Barriers Pty Ltd           9,76 %              (soukromý australský investor)
 3. Inswinger Holdings Pty Ltd     6,45 %              (společnost spojená s CEO společnosti)

 

 

Keith Coughlan

European Metals Holdings Limited, CEO

keith@europeanmet.com

http:// www.europeanmet.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* FCA definition:   – The total percentage of shares in not public hands is defined as being beneficial holdings of shares held by shareholders holding above 10% and the directors holding.

24.10.2017


Prohlášení společnosti Geomet s.r.o. k otázkám KSČM ze dne 10.října 2017 

 1. Computershare Investor Services Plc je britskou pobočkou australské Computershare Limited, veřejné společnosti listované na australské burze cenných papírů ASX a funguje jako tzv. Share Registry. Computershare Limited, prostřednictvím své celosvětové sítě poboček poskytuje komplexní služby akcionářům, jako např. nákup a prodej cenných papírů, zastupování na valných hromadách, výplaty dividend apod. Menší akcionáři z Velké Británie, využívající služeb Computershare Investor Services Plc drží společně v European Metals Holdings Limited (EMH) podíl ve výši 26,39%. Hlavní činností tzv. Share Registry není skrývat identitu akcionářů, ale usnadňovat jim veškeré transakce spojené s investováním a zároveň jejich sdružováním pod jedno zastoupení posilovat jejich pozici ve společnostech, ve kterých podíly drží. Ze zákona jsou tyto tzv. Share Registry povinny na požádání rozkrýt identitu akcionářů, které zastupují. O toto rozkrytí jsme Computershare požádali a zveřejníme jej neprodleně.
 2. Opakovaně sdělujeme, že jediné „spojení“ EMH s OKD je pouze v osobě jednatele dceřiné firmy EMH Geomet s.r.o., který v minulosti v OKD pracoval v různých odborných funkcích, nikdy nepůsobil v jejich statutárních orgánech a z OKD odešel na vlastní žádost v roce 2016 z důvodu akceptování nabídky EMH na převzetí řízení projektu Cínovec. Není opravdu žádnou zvláštní náhodou, jak bylo KSČM naznačeno, že EMH nabídla tuto pozici právě jemu. Najít v České Republice odborníka s třicetiletými komplexními zkušenostmi v oborech důlní geologie, geotechniky, projektování, dobývání a báňského managementu, a který ve všech těchto oblastech dokáže se svým australským vedením a spolupracujícími společnostmi z celého světa komunikovat odbornou angličtinou, není opravdu tak snadné.
 3. Cadence Minerals Plc drží ve společnosti EMH 20,44% podíl. Jedná se o britskou investiční společnost, s původním názvem Rare Earth Minerals, která se zabývá zejména investicemi do rozvíjejících se projektů těžby lithia.
 4. Cadence Minerals Plc nevlastní kanadskou společnost Bacanora Minerals, jak bylo KSČM konstatováno, pouze v ní drží malý podíl ve výši 9.31%. Bacanora Minerals se zabývá přípravou těžby lithia v Evropě a v Mexiku.
 5. Není opravdu žádnou zvláštní náhodou, že evropská společnost Cadence Minerals Plc, s hlavním zaměřením na investice do projektů těžby lithia investovala své prostředky právě do dvou ze tří projektů otvírky ložisek lithia v Evropě.
 6. Společnost Cadence Minerals Plc není akcionářem v investičních společnostech skupiny M&G a naopak společnosti skupiny M&G nejsou akcionáři ve společnosti Cadence Minerals Plc.
 7. Z veřejně dostupných zdrojů lze zjistit, že investiční společnosti skupiny M&G drží kolektivně v kanadské společnosti Bacanora Minerals 10,2% podíl. Ani zde nevidíme žádnou zvláštní náhodu v tom, že jeden z největších investičních domů ve světě investuje do perspektivního odvětví E-mobility.
 8. O osudu tzv. Ad Hoc Group, spojované s bývalou skupinou NWR v likvidaci, nemáme žádné informace a už vůbec s ní nemáme cokoliv společného.
11.10.2017


Vyjádření společnosti Geomet s.r.o. k některým informacím z tiskové konference hnutí ANO, zejména k otázce oprávněnosti australské společnosti European Metals Holdings Limited k podpisu memoranda o porozumění a údajného spojení jednatele společnosti Geomet s.r.o. s panem Zdeňkem Bakalou ze dne 9.října 2017.

Společnost European Metals Holdings Limited, reg.č. ABRN 154618989, se sídlem 11 Ventor Avenue, West Perth, WA 6005, Austrálie, která je stranou memoranda o porozumění, vlastní 100% podíl ve své dceřiné společnosti European Metals (UK) Limited, reg.č. 08041171se sídlem 27/28 Eastcastle Street, London, England, W1W 8DH. Česká společnost Geomet s.r.o., IČ 27752976, se sídlem Jaselská 193/10, 60200 Brno, jako držitel průzkumných licencí a předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru je 100% vlastněna společností European Metals (UK) Limited. Stranou memoranda o porozumění byla logicky mateřská firma, kontrolující obě dceřiné společnosti.

Jednatel společnosti Geomet s.r.o. pan Richard Pavlík pracoval v OKD na různých pozicích od provozního geologa až po hlavního inženýra od roku 1986, a odešel na vlastní žádost v roce 2016. Po celou dobu působení v OKD pracoval v odborných řídících funkcích, nikdy nebyl ve statutárních orgánech společnosti. Po krátkou dobu několika měsíců působil jako předseda dozorčí rady polské dceřiné firmy NWR Karbonia PL. Důvodem odchodu pana Richarda Pavlíka z OKD byla nabídka European Metals Holdings převzít řízení projektu v ČR. S původním majitelem OKD panem Zdeňkem Bakalou, se kterým byl na TK hnutí ANO spojen, za celou dobu jeho působení v OKD neměl možnost ani jednou osobně hovořit. Zmiňované studium na stejné škole Dartmouth College v USA, na které získal pan Zdeněk Bakala své postgraduální vzdělání, v realitě znamená, že se zde pan Richard Pavlík zúčastnil 28 denního manažerského kurzu mnoho let poté.

 

Společnost Geomet s.r.o.

09.10.2017


Prohlášení společnosti Geomet s.r.o. ze dne 8.10.2017
S velkým údivem sledujeme mediální diskuzi po podepsání Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a společnosti European Metals Holdings. Bohužel musíme konstatovat, že se z této debaty zcela vytratila reálná fakta. V žádném případě se nechceme vměšovat do předvolebních politických debat, nicméně považujeme za zásadní uvést některé, dle našeho názoru, úmyslně šířené polopravdy a dezinformace na pravou míru.
 1. Celkové množství lithných rud v ložisku Cínovec je dle posledních průzkumů cca 656 milionů tun. Reálně lze ovšem podzemním způsobem dobývání vytěžit ročně maximálně 1,8 milionů tun rudy, tzn. 37,8 milionů tun za 21 let. Hlubinná těžba má mnoho fyzických, technologických a enviromentálních limitů., které platí pro jakéhokoliv těžaře (i státního).
 2. Čistě teoreticky lze z celkového množství rudy v ložisku získat jejím zpracováním 6,9 milionů tunkarbonátu lithia. Za předpokladu, že se cena karbonátu bude v budoucnu pohybovat kolem konsensuálního tržního odhadu 10.000 USD/t, pak teoretická hodnota tohoto finálního meziproduktu činí cca 1,5 bilionu Kč. Jde však o čistě hypotetickou hodnotu, nezahrnující žádné náklady na průzkum a už vůbec ne vysoké investiční a provozní náklady na dobývání a zpracování a vztahuje se na celé ložiskonikoliv na reálně vytěžitelné množství v daném čase.
 3. Hodnota jakéhokoliv ložiska nerostných surovin je vždy závislá na mnoha proměnných. Vedle tržní hodnoty suroviny jde o reálně vytěžitelné množství v čase, ve kterém bude o surovinu zájem v průmyslu a zejména náklady na její vydobytí a zpracování. Odvozovat hodnotu ložiska jen z tržní ceny finálního meziproduktu v něm teoreticky obsaženém je naprosto zavádějící a nesmyslné. Obdobně bychom mohli jásat nad celkovou hodnotou vzduchu na území ČR, vypočítaném z ceny stlačeného lékařského kyslíku v tlakových lahvích.
 4. Z reálné těžby 37,8 milionů tun rudy za 21 let lze získat 462.000 tun karbonátu lithia v budoucí konsensuálně odhadované tržní hodnotě 99 miliard Kč.
 5. Doposud jediným odborně a komplexně zpracovaným ekonomickým modelem těžby a zpracování rud ložiska Cínovec je model použitý v předběžné studii proveditelnosti, který po zohlednění všech nákladů, včetně vstupní 10 miliardové investice předpokládá celkový zisk projektu ve výši 540 milionů USD (NPV), což představuje 11,6 miliard Kč za období 21 let.
 6. Potenciální zisk vytvořený po dobu 21-leté těžby ložiska tedy představuje cca 0,4% z mediálně šířených 3 bilionů Kč a lze z něj uhradit pouhých 0,6 % aktuálního státního dluhu.
 7. Na straně druhé, pokud by se podařilo vytvořit na území České republiky ucelený řetězec od dobývání, přes zpracování až po finální výrobu baterií, případně elektromobilů, což bylo hlavním mottem memoranda podepsaným ministrem průmyslu, může ČR v období 21 let inkasovat ze všech možných daní, zejména z daně z přidané hodnoty vytvořené v komplexním řetězci více než 700 miliard Kč, tzn. více než 60-ti násobek potenciálního zisku těžaře.
 8. Z výše uvedeného je zcela zřejmé, že skutečná přidaná hodnota se tvoří ve zpracovatelském řetězci, nikoliv v samotné těžbě. Těžba je pouze nutnou podmínkou pro to, aby zpracovatelský řetězec na území ČR vůbec vznikl a budoucí investoři do výroby baterií a elektromobilů měli jistotu, že v budoucnu nedojde k výpadkům v dodávkách základní suroviny.

Poznámka: Časový horizont 21 let použitý v předběžné studii proveditelnosti je dle konsensuálního názoru odborníků reálným obdobím, ve kterém budou baterie založené na bázi přenosu elektrického náboje pomocí lithiových iontů převažujícím typem technologií pro skladování elektrické energie. Pro převod USD/CZK byl použit kurz 21,50.

Komentář k legislativním podmínkám průzkumu a těžby v rámci právního řádu ČR

 1. Průzkum a těžba ložisek nerostných surovin v ČR se řídí geologickým a horním právem, které je ve svých základech shodné se systémy ve vyspělých evropských zemích.
 2. Systém vychází ze základní premisy, že účelem těžby nerostných surovin z hlediska státu není zisk z vytěžených nerostů, ale poskytnutí důležitých surovin domácímu průmyslu, kde se vytváří drtivá většina přidané hodnoty a tvoří nová pracovní místa. Stát pak za poskytnutí ložiska k těžbě inkasuje poplatky z vydobytých nerostů.
 3. Systém vychází z předpokladu, že jakýkoliv průzkum ložisek je nesmírně finančně náročnou činností s velmi nejistým výsledkem a rizikem ztráty veškerých vložených prostředků. Vyspělé demokratické státy proto přenášejí tato finanční rizika na soukromé subjekty, kterým jako základní motivaci poskytují přednostní práva k budoucí těžbě. Bez těchto přednostních práv by soukromé subjekty neměly žádný motiv do tohoto rizika jít a na straně druhé by veškeré náklady na průzkum, se všemi riziky nemalých ztrát, musel hradit stát z peněz daňových poplatníků.
 4. Stát, jakožto majitel výhradních ložisek v zemi, následně inkasuje, kromě veškerých běžných daní z podnikatelské činnosti navíc také tzv. royalties, neboli daň z vydobytých nerostů. Stát tak bez jakéhokoliv rizika a nákladů získává až 10% z tržní hodnoty vytěžených nerostů. Veškerá rizika vyplývající z těžební činnosti (propad tržní ceny suroviny, geologické anomálie, provozní havárie atd.,) nese soukromý těžař. S ohledem na vysoké náklady na těžbu a zpracování, které nese těžař, je logicky podíl státu na zisku těžaře podstatně vyšší než hranice 10% z tržní ceny nerostů. V případě vysokých nákladů těžaře, může stát na poplatcích z vydobytých nerostů inkasovat více než je samotný zisk těžaře.
 5. Společnosti European Metals Holdings a dceřiná společnost Geomet vstupovaly do projektu průzkumu ložiska Cínovec v roce 2010 za výše uvedených legislativních podmínek a v průběhu průzkumné činnosti plnily veškeré podmínky udělených průzkumných licencí. Do dosud provedených průzkumných vrtných prací, geologických, geotechnických a geochemických analýz, výpočtů zásob a studií proveditelnosti investovaly prostředky v řádu stovek milionů korun a s důvěrou v právní řád České republiky předpokládají, že se nadále bude postupovat v rámci aktuálně platných pravidel.
 6. Současné české horní právo předpokládá, že surovina se po vytěžení a uhrazení všech zákonných poplatků stává majetkem těžaře, který s ní může volně nakládat. Po věcné diskuzi s ministrem průmyslu ČR se společnost European Metals Holdings dobrovolně v rámci uzavřeného Memoranda o porozumění zavázala, že nad rámec možností daných horním právem bude surovina zpracovávána na území ČR a společnost napomůže vytvoření komplexního řetězce zpracovatelů lithných meziproduktů v této zemi.
 7. Podpisem Memoranda o porozumění tedy nedošlo k žádnému prodeji či dokonce zcizení ložiska lithných rud Cínovec. Memorandum pouze na straně jedné potvrdilo stávající a budoucí kroky obou partnerů v rámci platného právního řádu ČR a na straně druhé zavázalo společnost European Metals Holdings, nad rámec stávajících pravidel, k budoucímu zpracování vytěžené suroviny na území České republiky.

Ing. Richard Pavlík – Jednatel společnosti GEOMET s.r.o.

08.10.2017